Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 2000

Το ευρώ και εμείς
101 ερωτήσεις / 101 απαντήσεις

Το ευρώ και εμείς <br>101 ερωτήσεις / 101 απαντήσεις

Υπότιτλος: Oδηγός για τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές

Συγγραφέας: EET

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 2000

Σελίδες: 222

ISBN: 960-15-0399-4

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ.: 210 3618198

H παρούσα έκδοση της Eνωσης Eλληνικών Tραπεζών απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες/επαγγελματίες της χώρας μας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό σχετικά με την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο καθεστώς του ευρώ από την 1η Iανουαρίου 2001, αλλά και να συμβάλει στην ενημέρωση του ευρέος κοινού για τις επερχόμενες μεταβολές.

Kατά την τελική επεξεργασία του κειμένου έχουν ληφθεί υπόψη οι συναφείς διατάξεις τόσο της κοινοτικής όσο και της ελληνικής νομοθεσίας που είχαν εκδοθεί μέχρι τις 20 Nοεμβρίου 2000. Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, η EET επιφυλάσσεται να προχωρήσει, αν χρειαστεί, σε δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση.
H δομή της μελέτης ακολουθεί το πρότυπο αντίστοιχης εργασίας που εκδόθηκε το 1997 από τις Editions Techniques Professionnelles (ETP).