Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1986

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Μελέτη εφαρμογής και επιπτώσεων
στο τραπεζικό σύστημα

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Μελέτη εφαρμογής και επιπτώσεων <br>στο τραπεζικό σύστημα

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 1986

Σελίδες: 102

Σειρά: Επίκαιρα θέματα 2

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Μελέτη για τα κάθε φύσεως προβλήματα εφαρμογής και επιπτώσεων του ΦΠΑ στον τομέα των τραπεζικών εργασιών. Διερευνώνται και αναλύονται οι γενικές αρχές του μηχανισμού λειτουργίας του ΦΠΑ της Κοινότητας, η φύση και διάρθρωση της φορολογητέας βάσης των τραπεζικών εργασιών της χώρας μας, καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να υποστεί ο μηχανισμός λειτουργίας του ΦΠΑ ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί απρόσκοπτα στις τράπεζες.