Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1987

Έκθεση Επιτροπής για την αναμόρφωση
και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος (Έκθεση Θ. Καρατζά)

Έκθεση Επιτροπής για την αναμόρφωση <br>και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος (Έκθεση Θ. Καρατζά)

Εκδότης: ΕΕΤ

Χρονολογία Έκδοσης: 1987

Σελίδες: 96

Σειρά: Επίκαιρα θέματα 5

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Σειρά αλληλοδιάδοχων μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην άρση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη δημιουργία ενός σύγχρονου τραπεζικού συστήματος που θα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης χρηματοπιστωτικής αγοράς, στην οποία το κόστος και οι ροές των πιστωτικών πόρων θα καθορίζονται από τις ανάγκες της οικονομίας, σε συνδυασμό πάντοτε με τον παρεμβατικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Η Επιτροπή που δημιουργήθηκε υπό τον Θ. Καρατζά έκρινε ότι ο εκσυγχρονισμός του τραπεζικού συστήματος θα μπορούσε να επιτευχθεί σταδιακά με την αλληλοδιάδοχη εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και παράλληλα με τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ανάλογα με το ρυθμό προσαρμογής της οικονομίας σε χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού, ελλείμματος του δημόσιου τομέα και ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, θα μπορούν να εφαρμόζονται τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή.

 

Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι είναι αδύνατος ο εκσυγχρονισμός του τραπεζικού συστήματος, αν αυτό παραμείνει ο αποκλειστικός διαχειριστής των πιστωτικών πόρων της οικονομίας και ότι η κεφαλαιαγορά πρέπει να αποτελέσει το βασικό μηχανισμό άντλησης και κατανομής των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της οικονομίας. Επίσης μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στο ότι τα τραπεζικά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας του κάθε τόπου, η οποία, όχι μόνο εποπτεύει τις τράπεζες και κεφαλαιαγορές, αλλά και παρεμβαίνει κάθε φορά που τούτο επιβάλλεται για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής πολιτικής κάθε Πολιτείας. Τα μέτρα λοιπόν που προτάθηκαν αποβλέπουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου τραπεζικού συστήματος, απαλλαγμένου από διοικητικές ρυθμίσεις που μειώνουν την αποτελεσματικότητά του, το οποίο όμως θα τελεί κάτω από τη συστηματική και αυστηρή εποπτεία και καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, της οποίας ο ρόλος διαγράφεται με σαφήνεια στα επιμέρους σημεία της Έκθεσης. Τα μέτρα που προτάθηκαν στα έξι κεφάλαια της Έκθεσης αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η Επιτροπή δεν υιοθέτησε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, γιατί έκρινε πως η ΤτΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, πρέπει να έχει την ευχέρεια επίσπευσης ή επιβράδυνσης των μεταρρυθμίσεων ανάλογα με την πορεία των οικονομικών εξελίξεων.