Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1988

Eθνικό Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών
Σύστημα ΔIAΣ Mελέτη - Σχεδιασμός
(1η Φάση)

Eθνικό Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών <br>Σύστημα ΔIAΣ Mελέτη - Σχεδιασμός <br>(1η Φάση)

Εκδότης: EET

Χρονολογία Έκδοσης: 1988

Σελίδες: 70

Σειρά: Επίκαιρα θέματα 7

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Η ΕΕΤ, με στόχο την προαγωγή των τραπεζικών συναλλαγών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της διατραπεζικής συνεργασίας, εκπόνησε μελέτη σχεδιασμού του Εθνικού Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών (Σύστημα ΔΙΑΣ). Το εν λόγω σύστημα θα λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και σε σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή συστήματα, ούτως ώστε το τραπεζικό περιβάλλον να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητά του και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα προκύψουν από την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς το 1992.