Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1993

Κλαδικό λογιστικό σχέδιο τραπεζών
Α' και Β' τόμος

Κλαδικό λογιστικό σχέδιο τραπεζών <br>Α' και Β' τόμος

Συγγραφέας: N. Kυρίκος

Εκδότης: EET

Χρονολογία Έκδοσης: 1993

Σελίδες: 834

Σειρά: Επίκαιρα θέματα 13, 16

Διάθεση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Με το ΠΔ 384/1992 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζικών Επιχειρήσεων, το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1.1.1994. Με αυτό ομοιομορφοποιείται και τυποποιείται η λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση της δραστηριότητας των τραπεζών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, στις οποίες βασίστηκε η δομή και η ανάπτυξή του.

Στον Α' τόμο της παρούσας έκδοσης περιλαμβάνεται το Σχέδιο Λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής και των Λογαριασμών Τάξεως του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, όπως το συνέταξε το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τη συνδεσμολογία των επιμέρους Λογαριασμών.

Ο Β' τόμος, προσανατολισμένος ειδικότερα προς τις πρακτικές εφαρμογές, δίνει λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα καθημερινής χρήσης, που διευκολύνουν όσους ασχολούνται είτε με την αποτύπωση είτε με την ανάλυση ή ερμηνεία των λογιστικών δεδομένων.