Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1995

Τραπεζικές υπηρεσίες προς καταναλωτές
(Retail Banking)

Τραπεζικές υπηρεσίες προς καταναλωτές<br>(Retail Banking)

Συγγραφέας: K. Kοκκομέλης

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1995

Σελίδες: 189

ISBN: 960-232-367-1

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69

Η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας που ανέλαβε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα στον τομέα των συστημάτων πληρωμών. Σκοπός του βιβλίου είναι να ευαισθητοποιήσει τα στελέχη των τραπεζών - αλλά και το ευρύτερο κοινό - στις γενικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που σημειώνονται στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και την ευελιξία που πρέπει να χαρακτηρίζει την οργάνωση και τη δραστηριότητα του πιστωτικού τομέα της οικονομίας.

Με τον όρο "τραπεζικές υπηρεσίες προς καταναλωτές" επιδιώκεται να αποδοθεί ο αγγλοσαξονικός όρος "retail banking". Η σημασία και των δύο όρων είναι ρευστή και βασίζεται περισσότερο στην πρακτική των συναλλαγών παρά σε μια καθαρά εννοιολογική οριοθέτηση. Ο ξένος όρος θα μπορούσε να αποδοθεί ακόμη ως "λιανικές τραπεζικές εργασίες" ή ως "τραπεζικές μικροσυναλλαγές"'. Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν φαίνεται όμως να αναδεικνύεται το βασικό στοιχείο του retail banking που είναι ότι αφορά κυρίως φυσικά πρόσωπα.