Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1998

The Greek Banking System

The Greek Banking System

Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας
Emile Bruylant, S.A.

Χρονολογία Έκδοσης: 1992

Χρονολογία ανατύπωσης: 1998

Σελίδες: 121

ISBN: 960-232-843-6

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ. 210 3618198

Λεπτομερής θεώρηση και ανάλυση των δομικών και ρυθμιστικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Έκδοση γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί ισορροπημένη και ενδελεχή περιγραφή της τραπεζικής στην Ελλάδα, η οποία συμπεριλαμβάνει απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η έκδοση αυτή επικεντρώνεται αποκλειστικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους τραπεζικούς ομίλους, παρ'όλο που η χρηματοοικονομική αποδιαμεσολάβηση έδωσε σημαντική ώθηση στις ελληνικές αγορές τίτλων κατά τη δεκαετία του 1990. Για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να διερευνήσει το θέμα περαιτέρω, υπάρχει κατάλογος σχετικών βιβλίων και άρθρων (στα αγγλικά και τα ελληνικά) στο τελευταίο μέρος της έκδοσης.