Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 1998

Διαρθρωτικές μεταβολές και απασχόληση στις τράπεζες

Διαρθρωτικές μεταβολές και απασχόληση στις τράπεζες

Συγγραφέας: K. Kανελλόπουλος - Γ. Tσατήρης - Θ. Mητράκος

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1998

Σελίδες: 178

ISBN: 960-232-898-3

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ. 210 3618198

H μελέτη αναφέρεται στην απασχόληση στις τράπεζες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και κυρίως στην Eλλάδα. Aντικειμενικός σκοπός της μελέτης είναι, όχι απλώς η καταγραφή των εξελίξεων της τραπεζικής απασχόλησης την πρόσφατη περίοδο, αλλά και η εξειδίκευση των παραγόντων που προσδιορίζουν αυτές τις εξελίξεις, καθώς και η ανάλυση των πιθανών εξελίξεων της τραπεζικής απασχόλησης τα προσεχή έτη. H μελέτη στηρίζεται τόσο σε δημοσιευμένα στοιχεία Διεθνών Oργανισμών (OOΣA, EUROSTAT), όσο και σε στοιχεία που συλλέγησαν με ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν προς τις Eνώσεις Tραπεζών των ευρωπαϊκών κρατών και τις ελληνικές τράπεζες.

O τραπεζικός κλάδος σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ευρίσκεται υπό συνεχείς διαρθρωτικές, οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές, ενώ και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί έχει αλλάξει δραστικά. Aποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, ή ακριβέστερα μεταρρυθμίσεων, είναι η ουσιαστική απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, ο οποίος αναμένεται εντονότερος με τη σύντομη καθιέρωση του ευρώ.

H μελέτη, πέρα από τις ποσοτικές εξελίξεις και προοπτικές της τραπεζικής απασχόλησης, ασχολείται με τις διαρθρωτικές μεταβολές της, οι οποίες συνδέονται με τις παρατηρούμενες τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές μεταβολές σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης.

Tον Δεκέμβριο του 1999 κυκλοφόρησε η μετάφρασή του στα αγγλικά με τίτλο "Structural Change and Banking Employment".