Επικαιρότητα

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Στις 30 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3090) η υπ’ αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει τη διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

ΦΕΚ Β’ 3090/30.7.2018