Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004

Καθορίζεται το ύψους του χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 με την υπ’ αριθμ. 128799 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 4191/30.11.2017