Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 20 Σεπτεμβρίου – 18 Οκτωβρίου 2017.

Όπως προκύπτει, το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού ανέρχεται σε 240,9 δις. ευρώ (αύξηση κατά 4,8 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017), εκ των οποίων τα 47,4 δις. (αύξηση κατά 900 εκατ. σε σχέση με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017) είναι πόροι του εν λόγω Ταμείου.