Επικαιρότητα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ για το 2016

Στις 30 Μαΐου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ για το 2016.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Η μείωση του αριθμού του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά μέσο όρο κατά 4,8%.

Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μέσο όρο κατά 1,4%.

Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με το ποσοστό του ενεργητικού των πέντε (5) μεγαλύτερων τραπεζών σε εθνικό επίπεδο να κυμαίνεται από 28% έως 97%.

EU Structural Financial Indicators 2016