Επικαιρότητα

Πίνακας οικονομικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο πίνακα με τις οικονομικές επιδόσεις του EFSI για την περίοδο 1 Απριλίου-16 Μαΐου 2017.

Όπως προκύπτει, το συνολικό ύψος των μέχρι τώρα επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του EFSI ανέρχεται σε 194 δις. ευρώ (αύξηση κατά 10,5 δις σε σχέση με τα στοιχεία Μαρτίου 2017), εκ των οποίων τα 36,9 δις. (αύξηση κατά 3 δις. σε σχέση με τα στοιχεία Μαρτίου 2017) είναι πόροι του εν λόγω Ταμείου.

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται 420 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν στον πραγματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.