Επικαιρότητα

Επανεξέταση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της «Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς»

Στις 10 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση αναφορικά με την ενδιάμεση επανεξέταση (“mid-term review”) της στρατηγικής της για τη διαμόρφωση της «Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς» (“Digital Single Market”).

Στην Ανακοίνωσή της αφενός καταγράφει την πρόοδο που έχει, μέχρι στιγμής, συντελεστεί, και αφετέρου καλεί το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην έγκριση όλων των νομοθετικών προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Παράλληλα, παρουσιάζει νέες δράσεις που σχετίζονται με την «οικονομία δεδομένων» (“data economy”), τις διαδικτυακές πλατφόρμες (“on-line platforms”) την ασφάλεια στον «κυβερνοχώρο» (“cybersecurity”) και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Mid-Term Review Digital Single Market