Επικαιρότητα

Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) και ομιλία με θέμα “Artificial intelligence and the economy: implications for central banks” στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’)

Στις 30 Ιουνίου 2024, η ‘BIS’, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσής της, δημοσίευσε την ετήσια οικονομική της έκθεση.

Ετήσια Έκθεση BIS

Ομιλία