Επικαιρότητα

Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2022-2023

Στις 26 Ιουνίου 2024, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την 173σέλιδη έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2023-2024, στο Κεφάλαιο Ι και VI της οποίας περιλαμβάνονται οι κυριότερες εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τις θεματικές:

  • Τραπεζική πίστη,
  • Τραπεζικά επιτόκια, και
  • Τραπεζικές καταθέσεις.

 

Έκθεση