Επικαιρότητα

Ψηφιακό ευρώ - Έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 24 Ιουνίου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε την πρώτη έκθεση προόδου της φάσης προετοιμασίας (preparation phase) του ψηφιακού ευρώ, η οποία ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2023.  

Έκθεση ΕΚΤ για ψηφιακό ευρώ