Επικαιρότητα

Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου Νόμου για την ασφάλιση αυτοκινήτων και την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς

Στις 11 Ιουνίου 2024 κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Στα άρθρα 1-15 του εν λόγω προτεινόμενου σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την ασφάλιση αυτοκινήτων και στο άρθρο 51 για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς Με το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου

Σχέδιο Νόμου