Επικαιρότητα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (“ΕΕΑ”) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 (“NISD 2”) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 (“DORA Regulation”)

Στις 5 Ιουνίου 2024, οι ΕΕΑ ανακοίνωσαν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον “ENISA” με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 «σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ» (“NISD 2”) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 «σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα» (“DORA Regulation”).

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας