Επικαιρότητα

Ημέρες γενικής αργίας της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2025

Στις 27 Μαΐου 2024 η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τις ημέρες γενικής αργίας, καθώς και τις ημέρες αργίας διατραπεζικών συναλλαγών TARGET2 για το έτος 2025


Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2025
Αργίες διατραπεζικών συναλλαγών TARGET2 για το έτος 2025
Bank holidays to be observed during 2025 the Bank of Greece (National Central Bank)