Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 3 Μαΐου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια, νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Μάρτιο 2024.

Αντίστοιχη ανακοίνωση δημοσίευσε στις 8 Μαΐου 2024 και η Τράπεζα της Ελλάδος με τα ονομαστικά επιτόκια, νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα. 

MFI Interest Rates

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Μάρτιος 2024