Επικαιρότητα

Καθορισμός ανώτατου ορίου προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

Στις 2 Μαΐου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 65) ο Νόμος 5108/2024 «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 64 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τον καθορισμό ανώτατου ορίου προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών.

Περαιτέρω, στο άρθρο 65 του εν λόγω Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν την υπηρεσία αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών (“acquiring”).

ΦΕΚ Α’ 65/2.5.2024