Επικαιρότητα

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel

Στις 2 Μαΐου 2024, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 5108/2024 «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 68 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

ΦΕΚ Α’ 65/2.5.2024