Επικαιρότητα

Έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για το χρηματοπιστωτικό σύστημα του μέλλοντος

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών δημοσίευσε πρόσφατα 44σέλιδη έκθεση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα του μέλλοντος.

Έκθεση