Επικαιρότητα

Τροπολογία για τον καθορισμό ανώτατου ορίου προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

Στις 29 Απριλίου 2024, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 163/16 τροπολογία, στο άρθρο 1 της οποίας περιλαμβάνονται διατάξεις για τον καθορισμό ανώτατου ορίου προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών.

Περαιτέρω, στο άρθρο 2 της εν λόγω τροπολογίας περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν την υπηρεσία αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών (“acquiring”).

Η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο Νόμου  «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Σχέδιο Νόμου

Τροπολογία