Επικαιρότητα

Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5038/2023

Στις 22 Μαρτίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1807) η υπ’ αριθμ. 95391/2024 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαμονής του Κώδικα Μετανάστευσης, τα οποία οφείλει να υποβάλει ο πολίτης τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5038/2023. Η εν λόγω Απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2024.

ΦΕΚ Β’ 1807/22.3.2024