Επικαιρότητα

Τροποποιήσεις σε Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τη διασύνδεση των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ

Στις 15 Μαρτίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1723) η υπ’ αριθμ. Α. 1042 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την  οποία επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στις ισχύουσα υπ’ αριθμ. Α. 1157/2023 (ΦΕΚ Β’ 5994) Απόφαση σχετικά με τη διασύνδεση των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ.

ΦΕΚ Β’ 1723/15.3.2024