Επικαιρότητα

Σχεδίου Νόμου «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»

Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Στο Κεφάλαιο Δ’ (άρθρα 42-45) του σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις (αντίστοιχα) για:

  • τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με σχετική τροποποίηση του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις κυρώσεις για παραβάσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης με σχετική προσθήκη νέας παραγράφου 1Β του άρθρου 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
  • τις κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με σχετική τροποποίηση του άρθρου 54Θ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και
  • τις κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με σχετική τροποποίηση του άρθρου 54ΙΒ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σχέδιο Νόμου