Επικαιρότητα

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών - Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ»

Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1134) η υπ’ αριθμ. 1027 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 3, του άρθρου 3 «Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS)» της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 1098/13.7.2022 Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3940/25.7.2022).

ΦΕΚ Β’ 1134/16.2.2024