Επικαιρότητα

Έκδοση ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

Στις 14 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 23) ο Νόμος 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 37 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για την έκδοση ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

ΦΕΚ Α’ 23/14.2.2024