Επικαιρότητα

Δημοσίευση της μελέτης της εταιρείας ‘VVA’ αναφορικά με τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά συναλλαγών με κάρτες πληρωμών και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία ‘VVA’ για λογαριασμό της αναφορικά με τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά συναλλαγών με κάρτες πληρωμών και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751  (‘IFR’).

Έκθεση