Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας δημοσίευσε 67σέλιδο κείμενο εργασίας για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’), στο οποίο εξετάζονται οι επιπτώσεις των ‘CBDCs’ στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Κείμενο εργασίας