Επικαιρότητα

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών

Στις 31 Ιανουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 744) η υπ’ αριθμ. 8139 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα υπ’ αριθμ. 119899 Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023). Πιο συγκεκριμένα:

(α) ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης των εμπορικών επιχειρήσεων-δικαιούχων για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής ορίζεται πλέον η 29.02.2024 (από 31.01.2024), και

(β) σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.04.2024 (από 01.02.2024 έως και 01.03.2024, που ίσχυε) αναστέλλεται κατ’ εξαίρεση η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 29.02.2024 (από 31.01.2024 που ίσχυε) και αναμένουν την εγκατάστασή του.

ΦΕΚ Β’ 744/31.1.2024