Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία πληρωμών της ΕΚΤ για το πρώτο εξάμηνο του 2023

Στις 31 Ιανουαρίου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία πληρωμών για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν δείκτες σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών, καρτών πληρωμών και τερματικών από το κοινό, καθώς και τον αριθμό και αξία των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω συστημάτων πληρωμών λιανικής και μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΚΤ, στην ευρωζώνη:

  • Ο συνολικός αριθμός των πληρωμών χωρίς μετρητά, το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυξήθηκε κατά 10,1% (67 δισεκατομμύρια) σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 (60,8 δισεκατομμύρια), ενώ η συνολική αξία μειώθηκε κατά 4,5% (111,4 τρισεκατομμύρια ευρώ από 116 τρισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022).
  • Οι πληρωμές με κάρτες αντιστοιχούν στο 54% του συνολικού αριθμού των πληρωμών χωρίς μετρητά το πρώτο εξάμηνο του 2023 (52% το πρώτο εξάμηνο του 2022), οι μεταφορές πίστωσης στο 22% (21,8% το πρώτο εξάμηνο του 2022), οι άμεσες χρεώσεις στο 15% (από 17,5% το πρώτο εξάμηνο του 2022) και οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα στο 7% (από 6,7% το πρώτο εξάμηνο του 2022).
  • Ο αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 4,7% σε 669,5 εκατομμύρια σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 (639 εκατομμύρια), με μέσο όρο δύο (2) κάρτες πληρωμών ανά κάτοικο της ευρωζώνης (ίδια τιμή αναφοράς με εκείνη του πρώτου εξαμήνου του 2022) και μέση αξία συναλλαγής περίπου 40 ευρώ ανά κάρτα πληρωμών (40,5 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022).
  • Περίπου 29,8 δισεκατομμύρια συναλλαγές διεκπεραιώθηκαν από τα συστήματα πληρωμών λιανικής, αξίας 23,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Δελτίο τύπου