Επικαιρότητα

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με θέμα: “Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το 2023”

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε δελτίο τύπου, σύμφωνα ε το οποίο, το 2023 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 467.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 24,20% συγκριτικά με το 2022 (2022: 376.000). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 16 πλαστά ανά 1.000.000 γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία (2022: 13/1.000.000 και 2021: 12/1.000.000).

Τα τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας 20€ & 50€ εξακολουθούν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης και κατά τη διάρκεια του 2023 και αντιστοιχούν στο 72,4% (34% και 38,4% αντίστοιχα) του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν ενώ τα τραπεζογραμμάτια των 10€ και 100€ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,4% και 11,7% αντίστοιχα.

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (97,2%) των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ, το 1,9% εντοπίστηκε στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 0,9% σε τρίτες χώρες.

Δελτίο τύπου