Επικαιρότητα

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ψηφιακού ευρώ

Στις 3 Νοεμβρίου 2023, η ΕΚΤ δημοσίευσε Γνώμη επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ψηφιακού ευρώ.

Η εν λόγω Γνώμη, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις 35 προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Γνώμη