Επικαιρότητα

Δημοσίευση στο Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και πράσινες επενδύσεις και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ/ αποτελέσματα του SAFE»

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα  (ΕΚΤ) δημοσίευσε  στο Οικονομικό της Δελτίο έρευνα  με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και πράσινες επενδύσεις και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ/ αποτελέσματα του SAFE».

Η δημοσίευση