Επικαιρότητα

Δημοσίευση στο Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη δυνητική παραγωγή»

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα  (ΕΚΤ) δημοσίευσε  στο Οικονομικό της Δελτίο  έρευνα με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη δυνητική παραγωγή».

Η έρευνα