Επικαιρότητα

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα της εφαρμογής του εν λόγου κανονισμού. Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην  διαβούλευση είναι η 15η Δεκεμβρίου 2023.

Η διαβούλευση