Επικαιρότητα

Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 150) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («ΠΝΠ»), στο άρθρο 1 της οποίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, αναστέλλεται από τη δημοσίευσή της έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων.

Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων, καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) [e-auction].

ΦΕΚ Α’ 150/10.9.2023