Επικαιρότητα

Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών μορφότυπου ID-1

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5328) η υπ’ αριθμ. 3021/19/84-μα’ Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας, ως ημερομηνία έναρξης της έκδοσης των νέου τύπου δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1 ορίστηκε η 25η Σεπτεμβρίου 2023.

ΦΕΚ Β’ 5328/7.9.2023