Επικαιρότητα

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έναρξη της δράσης οικονομικής ενίσχυσης για την στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια - «North Evia Pass»

Στις 24 Αυγούστου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5178) η υπ’ αριθμ. 50 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, εξειδίκευση των συναφών παροχών για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθορισμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, της χρονικής περιόδου της δράσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

ΦΕΚ Β’ 5178/24.8.2023