Επικαιρότητα

Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα

Στις 3 Αυγούστου 2023, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 4899 και 4900) οι υπ’ αριθμ. 12456 και 12457 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Αποφάσεων για τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σε ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα.

ΦΕΚ Β’ 4899/3.8.2023

ΦΕΚ Β’ 4900/3.8.2023