Επικαιρότητα

Ψηφιακό ευρώ - Νέες εκθέσεις της ΕΚΤ

Στις 26 Μαΐου 2023, η ΕΚΤ δημοσίευσε δύο (2) νέες εκθέσεις, στο πλαίσιο διερεύνησης της σκοπιμότητας έκδοσης ψηφιακού ευρώ.

Market Research Outcome Report

Digital euro Report – Prototype summary and lessons learned