Επικαιρότητα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ)

Η 136η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της ΕΤΟ πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη στις 12 Μαΐου 2023. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Ράπανο, και την Acting Γενική Διευθύντρια, κα Χαρούλα Απαλαγάκη.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η ΕΤΟ εξέδωσε Ανακοίνωση με τα ακόλουθα βασικά σημεία:

  • Η Ευρώπη χρειάζεται ένα σταθερό και ισχυρό τραπεζικό σύστημα για να στηρίξει την οικονομία της.
  • Η πρόσφατη κρίση στις περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες και στην Ελβετική Credit Suisse επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών και ιδίως:

1. την ισχυρή εμπειρία και γνώση τους στη διαχείριση των κινδύνων,

2. τα ισορροπημένα και καλά διαφοροποιημένα επιχειρηματικά τους μοντέλα,

3. τα επαρκή τους κεφάλαια και ρευστότητα,

4. την ισχυρή τους εποπτεία, και

5. την πλήρη υιοθέτηση των διεθνών προτύπων της Επιτροπής της Βασιλείας για την μικροπροληπτική εποπτεία τους.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΟ και CEO της Deutsche Bank Christian Sewing δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος απέδειξε την ανθεκτικότητά του, αλλά και την σημασία του ισχυρού εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο υπάγεται. Αυτό θα πρέπει να το συνεκτιμούμε όταν αναφερόμαστε στα όσα διδαχθήκαμε από τα περιστατικά κρίσης στις ΗΠΑ και στην Ελβετία. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα σταθερό και ισχυρό τραπεζικό σύστημα, για να στηρίξει την οικονομία της. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ευμάρεια και την ισχυρή Ευρώπη».

  • Η υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ θα έχει συνέπειες για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη: Το ψηφιακό ευρώ για να πετύχει πρέπει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.
  • Η εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Αν και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union 2020), εξακολουθούν να χρειάζονται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη του στόχου.

 

Highlights from the EBF Board