Επικαιρότητα

Αφορολόγητo, ανεκχώρητo και ακατάσχετo από Δημόσιο ή τρίτους το ποσό της δημόσιας δαπάνης για έξοδα κηδείας

Στις 9 Μαρτίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 54) ο Νόμος 5028/2023 «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 40 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητo και ακατάσχετo από Δημόσιο ή τρίτους το ποσό της δημόσιας δαπάνης για έξοδα κηδείας.

ΦΕΚ Α’ 54/9.3.2023