Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

Στις 28 Νοεμβρίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την Ανακοίνωση του ‘ERPB’ μετά την από 21/11/2022 συνεδρίαση της Ολομέλειάς του.

Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η πρόοδος του έργου έκδοσης ψηφιακού ευρώ από την ΕΚΤ,
  • οι άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ (“SCT instant”),
  • οι εξελίξεις σε σχέση με το “SEPA Payment Account Access (SPAA) scheme”, και
  • το σχέδιο δράσης του ‘ERPB’ για την επόμενη διετία.

Ανακοίνωση