Επικαιρότητα

Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγωγής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92 του Νόμου 4939/2022 (ΦΕΚ Α’ 111)

Στις 25 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6012) η υπ’ αριθμ. 708368 Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο άρθρο 1 της οποίας ως Ασφαλείς Χώρες Καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του Νόμου 4939/2022, είναι οι ακόλουθες:

α. Αίγυπτος

β. Αλβανία

γ. Αλγερία

δ. Αρμενία

ε. Γεωργία

στ. Γκάμπια

ζ. Γκάνα

η. Ινδία

θ. Μαρόκο

ι. Μπαγκλαντές

ια. Μπενίν

ιβ. Νεπάλ

ιγ. Πακιστάν

ιδ. Σενεγάλη

ιε. Τόγκο

ιστ. Τυνησία

ΦΕΚ Β’ 6012/25.11.2022