Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Στις 27 Ιουλίου 2022, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Α’ 146) ο Νόμος 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 90 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τη χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα.

ΦΕΚ Α’ 146/27.7.2022