Επικαιρότητα

Δημόσια, ειδικά στοχευμένη, διαβούλευση (“targeted consultation”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θεματική της «ανοικτής χρηματοδότησης» (“Open Finance”)

Στις 10 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας στοχευμένης διαβούλευσης, έως τις 5 Ιουλίου 2022, στη θεματική της «ανοικτής χρηματοδότησης» (“Open Finance”). Η συγκεκριμένη θεματική προβλέπεται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληρωμές μικρής αξίας (“retail payments strategy”).

Δημόσια διαβούλευση